Medezeggenschapsraad

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD wil zich optimaal inzetten ten goede van de kinderen op basisschool Amby, in een open, transparante communicatieve sfeer - in samenhang met de andere geledingen.

De Medezeggenschapsraad van Basisschool Amby

De  medezeggenschapsraad van Kindcentrum Amby bestaat uit:

Paul Hermans, Leon Broer, Jody Martens (oudergeleding)

Manon Hoen (voorzitter MR), Lina Bastiaens, Vera Pinckaers (secretaris MR).

De MR praat en denkt mee over bijna alle zaken die onze school en het onderwijs aan de kinderen betreffen. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd: de raad spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel. De MR is het officiële orgaan waarin ouders en personeel wettelijke rechten hebben op medezeggenschap in het onderwijs op de school van uw kind. Over bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsrecht. Op andere gebieden kan de MR haar advies geven of om advies gevraagd worden.

Wij vergaderen minimaal 6 keer per jaar over verschillende onderwerpen die met onze school te maken hebben. Graag verwijzen wij u naar de website van onze school voor meer informatie. Mocht je een keer een vergadering willen bijwonen dan is dat mogelijk. Jullie kunnen dan contact opnemen met onze secretaris Vera Pinckaers, v.pinckaersDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zij kan jullie dan aangeven wanneer de volgende vergadering is.

De M.R. bestaat uit twee geledingen:

1. De geleding ouders,

2. De geleding personeel.

Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat in de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. De taak van de raad is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen èn te behouden.

Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn bijv. het (digitaal) pestbeleid, veiligheid op school, lumpsum financiering, het jaarrooster, de vakantieregeling, het aannamebeleid, de gezonde school enzovoorts.

MR-leden zijn ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de onderwijscommissie, de benoemingscommissie, de financiële commissie, de personeelscommissie en in de schoolraad van onze school.

Eén van onze doelen is te komen tot een goede communicatie met onze achterban, de ouders en de leerkrachten. Daarom nodigen we iedereen uit met ons mee te denken over het reilen en zeilen van onze school. Voor vragen en/of opmerkingen kunt U terecht bij alle leden van de MR (zie onderstaande lijst).

Leerkrachten:

Manon Hoen ( voorzitter)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lina Bastiaens (gedeelde voorzitter)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vera Pinckaers (secretaris)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouders:


Dhr. P. Hermans (lid)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mevr. J. Martens (lid)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dhr. Leon Broer (lid)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MosaLira

mosalira

 

Onze LeerlingOnze leerling       Bieb op school