Overblijven

Kinderstralen

De tussenschoolse opvang (tso) op basisschool Amby wordt vanaf maandag 20 augustus 2018 georganiseerd en begeleiddoor Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen.

Kinderstralenis een landelijke organisatie die op verschillendescholen de tussenschoolse opvang verzorgt. Na de Kennedyschoolen de Oda school, is Kindcentrum Amby de derde school in Maastricht die met Kinderstralen aan de slag gaat.

Het concept van Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen, is ontwikkeld vanuit het kind. De vraag die ten grondslag ligt aan het concept is: wat heeft een kind nodig omprettig te kunnen lunchen en energie op te doen om na de lunchpauze weer fris aan het tweede deel van de schooldagte kunnen beginnen. Dit passend bij de mogelijkheden van de schoolomgeving: Kinderstralen, Lunchen op school sluit zoveel mogelijk aan bij het pedagogisch klimaat en het beleid van de school.

Het overblijfteam bestaat uit:

Een coördinator, twee assistent coördinatoren,een pedagogisch medewerker Ondersteuning door de regiomanager. Een grote groep vrijwilligers, waarvan een groot deel ook nu al ondersteunt bij het overblijven.

De tso wordt als volgt georganiseerd:

De kinderen worden begeleid door onze Overblijfmedewerkers; De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen spelen; Kinderstralen organiseert tijdens de overblijf regelmatig leuke activiteiten; De regels tijdens de tso komen overeen met de regels die op school gelden; Onze Overblijfmedewerkers ontvangen scholing via de Overblijfacademie;

De Coördinator dient als aanspreekpunt voorouder(s) en leerkrachten.

Tarief 2018 - 2019

Het tarief voor de structurele (regelmatige) overblijf bedraagt € 1,65 per kind per keer. Voor incidentele (af en toe) overblijf is het tarief € 2,15 per kind per keer. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 6,00 per kind.

Inschrijven

Als u gebruik wilt maken van de tso, dient u een inschrijf-/machtigingsformulier volledig ingevuld (en ondertekend) in televeren. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school.

MijnKinderstralen

Via MijnKinderstralen krijgt u toegang tot de door ons geregistreerde gegevens van uw kind en een overzicht van uw facturen. Ook kunt u de opvang- of gegevens van uw kind eenvoudig wijzigen of de opvang stopzetten. Na het inschrijven van uw kind ontvangt u een unieke inlogcode en instructie via de e-mail.

MosaLira

mosalira

 

Onze LeerlingOnze leerling       Bieb op school