Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt aan elke ouder een vrijwillige financiële bijdrage per kind om activiteiten te kunnen organiseren die niet door het ministerie worden vergoed:
€ 7,50 voor Ouderraad-activiteiten € 25,00 voor Culturele en andere (extra) activiteiten totaal  € 32,50.

De oudste kinderen krijgen in het begin van het schooljaar een brief mee.

Het rekeningnummer van de ouderraad is:  NL24RABO0171202198,biccode is RABONL2U

t.n.v. Oudervereniging KBO Amby.

Nieuwkomers tussen begin van het schooljaar en 1 januari zijn het volle bedrag verschuldigd.

Voor nieuwkomers na 1 januari is de bijdrage € 22,50. Voor nieuwkomers na Pasen is
de bijdrage: € 14,50. In overleg met de penningmeester van de ouderraad kan het bedrag in termijnen worden betaald. Indien de bijdrage niet betaald wordt, kan het kind niet deelnemen aan de eerder genoemde activiteiten.

Het kind zal dan gewoon onderwijs volgen op school. Als het te betalen bedrag voor ouders financieel
problematisch is, kunnen zij zich wenden tot de directie van onze school.

In bijzondere omstandigheden kan de directie besluiten tot volledige of gedeeltelijke kwijtschelding
van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt u geïnformeerd tijdens de Jaarvergadering.

MosaLira

mosalira

 

Onze LeerlingOnze leerling       Bieb op school