Aanmelding

Aanmelding bij de basisschool.

Alle basisscholen in Nederland hanteren een aannamebeleid. Hierin staat beschreven hoe de aanmelding en uiteindelijke inschrijving van uw kind(eren) verloopt. Voor de basisschool binnen Kindcentrum Amby hanteren we de volgende stappen:

  • Wanneer een peuter tussen de 2 ½ en 3 jaar is, zijn ouders/verzorgers van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur van de school.
  • Na afloop van het gesprek krijgt u 2 formulieren mee. Een formulier om uw kind mee aan te melden (aanmeldingsformulier) en een formulier om toestemming te geven informatie op te vragen bij de kindpartner van de voorschoolse opvang of eventuele andere relevante instanties (toestemmingsformulier).
  • Wanneer een kind 3 jaar en 9 maanden wordt, starten we de inschrijvingsprocedure. We nemen dan contact op met de voorschoolse opvang en vragen u een inschrijfformulier in te vullen met aanvullende info die nodig is om in te schrijven. De school mag voor deze procedure een periode van 6 weken in acht nemen met een verlenging van 4 weken, wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Mochten er nog vragen zijn rond aanmelding en inschrijving, dan kunt u hierover contact opnemen met de basisschool.

MosaLira

mosalira

 

Onze LeerlingOnze leerling       Bieb op school