SR

De Schoolraad is het adviesorgaan en de sparringpartner van de directie van BS Amby.
Ze:
- functioneert als klankbord voor de directie en adviseert gevraagd en ongevraagd;

- participeert in de benoemingsadviescommissie als het gaat om de benoeming

van leden van de schoolleiding en eventueel leraren;

- functioneert als klankbord voor het bestuur van de stichting;

- bevordert de werkzaamheden van vrijwilligers op school.

De Schoolraad bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven leden. Dit zijn ouders die - vaak vanuit hun werk - specifieke kennis hebben en die willen inzetten voor het welzijn van de kinderen op school. De Schoolraad vergadert minimaal zes maal per schooljaar. Bij deze overleggen zijn de directie en een lid van de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) aanwezig.  

De namen van Schoolraadleden zijn:
Leontine de Vlieger - voorzitter
Anke Smeenk - lid
Guido Wintjens - lid 
Olaf van Leeuwen - lid
Erik Salari - lid
Jelle Prickarts (namens de OR)

 
 

©2017 MosaLira. Alle rechten voorbehouden. Design en ontwikkeling: E-volve.nl