Overblijven

Algemeen

Inleiding

Sinds 1985 is er een overblijfregeling op Basisschool Amby.
Deze Tussenschoolse Opvang wordt uitgevoerd door een grote groep (30 personen) vrijwilligers, onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie.
De lunch gebruiken de kinderen in de klas waarbij de leerkracht aanwezig is.
Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.50 en 12.50 uur. Kinderen die gebruikmaken van de regeling dienen zich op te geven door het invullen van het aanmeldingsformulier.
Om over te blijven dient elk kind een Overblijfkaart aan te bieden. Deze kaarten kosten 10 euro en zijn goed voor 10 x overblijven. Voor meer informatie zie de tekst “Overblijven met de Overblijfkaart”.

Visie en doelstellingen

De TSO organisatie is een integraal onderdeel van de school en volgt de daar geldende visie en doelstellingen.
Dit wil onder meer zeggen:
* Een verantwoorde en veilige overblijfregeling met een duidelijke structuur.
* Zorgen voor een thuisgevoel en ontspannen sfeer.
* Positieve benadering waarbij humor belangrijk is.
* Goed naar elkaar luisteren en met elkaar samenwerken.
Alle relevante informatie is vastgelegd in een Beleidsplan plus bijlagen. Dit Beleidsplan is bij de directie beschikbaar ter inzage.

Daarnaast zorgen wij voor een transparante organisatie die in staat is om aantoonbaar verantwoording af te leggen aan de bevoegde instanties.

Organisatie

De LTOers (Leidsters Tussenschoolse Opvang) worden roostermatig ingezet waarbij een minimum bezetting is gegarandeerd. Hierbij geldt als norm 1 LTOer per 10 kinderen in de onderbouw en 1 LTOer per 15 kinderen in de midden- en bovenbouw.
De LTOers worden geacht een basiscursus, themaworkshops en elementaire EHBO te volgen.
Om de organisatie in goede banen te leiden zijn er 3 coördinatoren en 1 ondersteuner beschikbaar. Zij verzorgen de administratie, organisatie, begroting, financiële verantwoording en de informatievoorzienig. Daarnaast regelen zij de noodzakelijke voorzieningen zoals spelmateriaal en overblijfbenodigdheden. De coördinatoren zijn eerste aanspreekpunt voor de schooldirectie, de LTOers en ouders/verzorgers.

Overlegstructuur

De coördinatoren bespreken regelmatig de voortgang en ervaringen met de schoolleiding. Vier keer per jaar is er een gezamenlijk TSO overleg.


Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinatoren TSO:

Judith Kerkhofs, telefoon 06-48961535

Marion Ritzervelt, telefoon 043-3520232

José Roberts, telefoon 06-81696293

Of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.(klik op TSO),

Aanmelden

Voor een goede organisatie, en voor de veiligheid van de kinderen, is het noodzakelijk dat de TSO organisatie beschikt over relevante gegevens van het kind.
Als uw kind dit schooljaar overblijft, levert het kind het formulier volledig ingevuld en ondertekend bij de groepsleerkracht in. Dit geldt ook als het kind incidenteel overblijft.
U dient op het formulier aan te geven of uw kind op vaste dagen overblijft (en welke dagen dat zijn), of dat uw kind incidenteel overblijft.

Klik hieronder om het aanmeldingsformulier te downloaden.

aanmeldingsformulier 2017-2018.pdf

Overblijven met de “Overblijfkaart”

Op Basisschool Amby bestaat voor de kinderen de mogelijkheid om gebruik te maken van de TussenSchoolse Opvang.
Dit kan alleen door gebruik te maken van de zogenaamde “Overblijfkaart”. Het is niet mogelijk om contant te betalen.
Elk kind dient in het bezit te zijn van een eigen kaart.
De (oranje) kaart, in een handzaam formaat, kost 10 euro. Met de kaart kan 10 keer worden overgebleven.
Voor uitzonderlijke situaties is het nog mogelijk om een zogenaamd “dagkaartje” te kopen.
Deze kaartjes zijn geldig voor 1 x overblijven, en uitsluitend te koop bij de administratie van de school. Een dagkaartje kost €1,50.

Werkwijze.

Op de Overblijfkaart dient u de naam, adres en groep van het kind aan te geven.
Bij verlies van de kaart bestaat er zo de mogelijkheid dat de eerlijke vinder deze bij de eigenaar kan terug brengen.
De kaart wordt op de achterzijde voorzien van een stempel en paraaf van de TSO organisatie.
Op de kaart zijn 10 vakjes aangegeven. Blijft uw kind over, dan plaatst de LTOer een paraaf in een vrij hokje. Is de kaart vol dan dient er een nieuwe kaart te worden aangeboden.

De volgende regels zijn van toepassing

* Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de kaart.
* Het staat u vrij om meerdere kaarten tegelijk te kopen.
* De kaarten zijn ook in een volgend schooljaar weer geldig.
* Het is de bedoeling dat elk kind een eigen kaart heeft. Dit is vooral van belang omdat de registratie in elke klas apart gebeurt.
* De TSO organisatie is niet verantwoordelijk voor een onjuist gebruik en/of verlies van de overblijfkaart.
* Kan het kind de kaart niet overleggen (vergeten/verloren), of is de kaart vol, dan krijgt het kind een briefje mee waarop is aangegeven dat er op die bepaalde    dag (of dagen) geen geldige kaart is aangeboden. U dient dan zo spoedig mogelijk voor een nieuwe kaart te zorgen waarop de betalingsachterstand dan wordt  verwerkt.
* Heeft uw kind een dagkaartje dan dient dit bij het registreren te worden ingeleverd.

Verkoop van de kaarten.

De kaarten zijn op school in de school te koop op maandag en donderdag tussen 8.15 uur en 9.00 uur. In de schoolvakanties en op feest- en studiedagen is er geen verkoop op school.
De kaarten zijn ook te koop op werkdagen bij de RegioBank; van Slijpestraat 62.
U kunt daar terecht van 10.00 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 16.00 uur, en in de avond tussen 18.00 en 20.00 uur (vrijdagavond gesloten).

U Kunt ons ook per mail bereiken; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

©2017 MosaLira. Alle rechten voorbehouden. Design en ontwikkeling: E-volve.nl